Влияние на повишаването на височината на организма